Prva poseta stomatologu svakako bi trebalo da se obavi pre pojave bolnih stanja i time spreči pojava straha i odbojnosti kod deteta. Prvi pregled treba obaviti najkasnije do druge godine, ali dete možete dovesti i ranije, na primer, kada i vi sami posećujete stomatologa. Tako bi se ono naviklo na ambijent ordinacije i steklo određenu sigurnost i poverenje. Taj period treba iskoristiti zato što najčešće dete tada još uvek ima sve zdrave mlečne zube te i nema potrebe za nekim velikim intervencijama. Prva poseta služi detetu i roditeljima za edukaciju o važnosti očuvanja zdravlja zuba, uz eventualno uklanjanje mekih naslaga i fluorisanje zuba uz dogovor sa malim pacijentom.