Povrede zuba nastaju veoma lako naročito u detinjstvu. Učestalost zubnih trauma znatno varira, pa se pojedine starosne grupe smatraju rizičnim za nastanak povreda i to deca od druge do cetvrte godine sa mlečnim zubima i od sedme do desete godine kada kreće smena denticija. Najčešće je povreda uzrokovana padom ili udarcem i to najčešće stradaju gornji centralni sekutići. Postoje predisponirajuci faktori koji povećavaju sklonost nastanka iste:

  • Kratka gornja usna koja nepotpuno prekriva gornje zube
  • Gornji sekutići koji su izbačeni prema napred – protruzija sekutića

Povrede zuba mogu biti izolovane kada obuhvataju samo zubna tkiva (gleđ, dentin, pulpu ili koren zuba) i mogu biti udružene sa povredama potpornog aparata zuba, gde spadaju: kontuzija (potres zuba), subluksacija (delimično rasklaćenje), luksacija (rasklaćenje zuba), ekstruzija zuba (delimicno istisnuće zuba iz alveole), intruzija (utisnuće zuba u alveolu) i avulzija (traumatska ekstrakcija zuba). U povrede samih zuba spada:

  • naprsnuće gleđi
  • prelom gleđi
  • prelom gleđi i dentina
  • prelom gleđi i dentina sa povredom pulpe
  • prelom korena

Ove povrede se zbrinjavaju konzervativno, hiruški ili kombinacijom obe metode što zavisi od stepena oštećenja zuba i okolnih tkiva. Oralna tkiva su dobro vaskularizovana i prilikom povrede obilno krvare,te je čitava situacija prilično traumatična i za roditelje i za dete. Bitno je najpre smiriti dete prilikom nastanka traume, zatim objasniti uplašenim roditeljima dalji tok i plan terapije,kao i ishod i prognozu za povređeni zub.

Kontuzija zuba i subluksacija su najblaže vrste povrede gde nema promene položaja zuba, ali je povećana njegova osetljivost. Zub se u tom slučaju dezartikuliše (uklanja se njegov kontakt sa zubima iz suprotne vilice) i pacijentima sa ovakvom vrstom povrede savetujemo meku i kašastu ishranu određeni period kako se zub ne bi izlagao dodatnom opterećenju.

Intruzija zuba tj. njegovo utiskivanje u alveolu- sam zub je postavljen nize od ostalih i terapiju sprovodimo pomoću posebnih ortodontskih aparata koji polako vraćaju zub na svoje mesto.
Rasklaćenje (luksacija) zuba -zub ili zubi se imobilisu pomoću splintova koji stoje 2-3 nedelje zavisno od stepena težine povrede.

Avulzija (izbijanje) zuba- najčešće se izbijaju gornji centralni sekutici i ako dođe do ove povrede dete bi trebalo što pre da odvedete stomatologu, jer je vreme u ovom slučaju jedan od najbitnijih faktora za uspešnost terapije. Izbijen zub bi trebalo da stavite u čistu čašu i prelijete ga vodom ili mlekom. Terapija se sastoji u replantaciji – vraćanju zuba na njegovo mesto i fiksacija splintom za susedne zube. Takođe su neophodna antibiotska i antitetanusna zaštita. Ovo se radi samo u slučaju da je izbijen stalni zub,kod mlečnih je kontraindikovano.

Sprečavanje povreda usta i zuba

Povrede zuba najčešće nastaju u tzv. kontaktnim sportovima – hokej, boks, rukomet, američki fudbal ili prilikom igre i sportova gde često dolazi do padova (bicikl, rolšue). Dobri rezultati za zaštitu zuba postižu se upotrebom specijalnih štitnika za usta i zube. Štitnici su čvrste naprave, od materijala sličnog gumi koji apsorbuje silu i ne dozvoljava direktan kontakt sa zubima.

Pored fabričkih gotovih i polugotovih štitnika, postoje i individualno izrađeni koji mogu biti različitih boja, čak i sa natpisima po Vašoj želji. Individualni štitnik koji je izrađen po Vašim merama je svakako najbolje rešenje.

Uloga štitnika je da spreči povrede usana koje mogu nastati udarcem o zube,zatim da onemogući direktan udarac o zube čime se sprečavaju i ublažavaju traume krunica i korenova zuba.