PRF tehnologija predstavlja inovaciju savremene medicine koja nam omogućava korišćenje resursa iz sopstvene krvi za brže zarastanje rana, ubrzavanje procesa vaskularizacije i reparacije, poboljšavanje koštane regeneracije i obezbedjivanje bolje osteointegracije implantata. Naime, uzimanjem krvi iz vene pacijenta i njenim centrifugiranjem dobija se PRF membrana (Platelet Rich Fibrin) bez dodatka bilo kakvih drugih hemijskih supstanci. Ova membrana je bogata faktorima rasta koji  su neophodni za procese regeneracije.

PRF se koristi zbog bržeg zarastanja kod velikih koštanih defekta nakon vadjenja zuba, enukleacija cisti, zatim kod ugradnje implantata, podizanja poda sinusa (tj.sinus lifta). Naročito se preporučuje kod pacijenata koji imaju problema sa zarastanjem rana, boluju od dijabetesa, kod pušača.

Ova procedura je potpuno bezbedna i bezbolna za pacijenta. Budući da se radi o vlastitoj krvi pacijenta koja se uzima i koristi na licu mesta tako da ne postoji nikakva mogućnost kontaminacije ili alergijskie reakcije. PRF tehnologija je našla veliku primenu u oralnoj i parodontalnoj hirurgiji, implantologiji, estetskoj medicini i mnogim drugim poljima.