Uslovi korišćenja

Specijalistička stomatološka ordinacija „Kosovčević“ zadržava sva autorska prava.

Nije dozvoljeno kopirati, prenositi, objavljivati, menjati, nadograđivati, inkorporisati, niti na bilo koji drugi način vršiti bilo kakvu intervenciju nad ili manipulaciju sa autorskim delom, uključujući tekst, fotografije i elemente dizajna, u celosti ili delovima, bez prethodne izričite saglasnosti autora, u vezi sa kojom se možete raspitati tako što ćete pisati na: klinika@kosovcevic.rs.

Autor nije odgovoran za bilo kakve posledice koje treća lica eventualno mogu imati povodom slobodno izraženog mišljenja autora.

Napomena:
Sve fotografije pripadaju sajtu „Specijalistička stomatološka ordinacija Kosovčević“ osim kada je drugačije navedeno.