Kada se iscrpe mogućnost konzervativnog lečenja i/ili u sklopu sveobuhvatne protetske ili ortodontske terapije, u prijatnoj atmosferi i potpuno bezbolno, uz konsultaciju eminentnih stručnjaka Stomatološkog fakulteta u Beogradu, obavljamo sve vrste oralno-hiruških intervencija:

  • vađenje zuba
  • vađenje impaktiranih zuba i zaostalih korenova
  • implantologija
  • operacije infektivnih procesa na korenovima zuba i u kosti (resekcija)
  • korekcija anatomskih anomalija mekih tkiva (resekcija frenuluma, gingivektomija)
  • predprotetska hirurgija
  • augmentacija grebena
  • sinus lift – podizanje poda maksilarnog sinusa
  • PRF (tretman sopstvenom plazmom i fibrinom)
  • dijagnostika i lečenje poremećaja temporomandibularnog zgloba

Oralna hirurgija spada u najinvazivniju stomatološku granu i stoga joj je posvećena posebna pažnja na našoj klinici. Primenom savremenih anestetika, analgetika i antiinflamatorika, tegobe u postoperativnom periodu se svode na minimum i u visokom procentu se sprečava pojava komplikacija. Trudimo se da svakom pacijentu detaljno objasnimo princip i način intervencije, kao i prednosti i mane različitih pristupa. Razvoj tehnologije nam je omogućio efikasno rešenje za svakog, bez obzira na složenost i težinu intervencije.