Dr Tatjana Kosovcevic

Dr Tatjana Kosovčević

Specijalizant ortopedije vilica

Rođena je u Nišu 1984. godine, a u Požarevcu je završila osnovnu i srednju školu. Po završetku gimnazije dolazi u Beograd i upisuje Stomatološki fakultet.

2016. godine postaje specijalizant na Klinici za ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Članica je Stomatološke komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Kontinuirano se usavršava u svim oblastima stomatologije, posebno u domenima ortopedije vilica i opšte stomatologije. Tečno govori engleski jezik.