Dr Zoran Kosovčević, Dr sci

Dr Zoran Kosovčević, Dr sci, Mr sci

Specijalista bolesti usta i zuba

Dr Zoran Kosovčević rođen je 06.07.1956. godine u Beogradu. Završio osnovnu školu ’’Jovan Miodragović’’ i XIV beogradsku gimnaziju u Beogradu. Školske 1975./1976. godine upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu i diplomira aprila 1981. godine. Stručni lekarski ispit je položio 1983. godine u Beogradu.

Zvanje asistenta pripravnika na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na Klinici za bolesti usta i zuba dobija 1984. godine. Magistarski rad, pod naslovom ’’Stepen sličnosti i razlika u rastu kraniofacijalnog kompleksa u odnosu na stepen srodnosti i uslove intrauterinog razvoja i rasta’’ je odbranio 1986. godine. Iste godine je izabran za asistenta stomatološkog fakulteta u Beogradu na predmetu Bolesti zuba.

Doktorsku disertaciju pod naslovom ’’Proučavanje genetskih uticaja na razviće kraniofacijalnog kompleksa i denticiju u jednojajnih, dvojajnih i trojajnih trojki’’ uspešno brani 1991. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Ispit o stečenom stručnom nazivu specijaliste za bolesti usta i zuba, položio je sa odličnom ocenom 1992. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Rad na specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji ’’Kosovčević’’ prihvata kao dopunsku delatnost 1986. godine. 1998. godine prekida radni odnos sa Stomatološkim fakultetom i nastavlja rad sa punim radnim vremenom na specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji Kosovčević. 2000. godine postaje vlasnik specijalističke stomatološke ordinacije Kosovčević. 2008. godine postaje član skupštine stomatološke komore Srbije.

Autor je više štampanih stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu.

Govori engleski jezik.