Mlečni zubi imaju važnu ulogu za normalan govor, dobru mastikatornu funkciju, pravilan razvoj, nicanje i postavljanje stalnih zuba. Mlečni zubi niču između šestog meseca i treće godine života, a njihova smena stalnim zubima počinje u šestoj godini. Zubni kvar na mlečnim zubima se javlja veoma rano, nekada i neposredno nakon njihovog nicanja. Cirkularni karijes je poseban oblik zubnog kvara koji daje veoma karakterističnu kliničku sliku samim tim što se pojavljuje na mestima koja su otporna na pojavu karijesa i to najčešće u delu zuba uz gingivu.

Na vratnom delu krunice se stvaraju zelenkasto mrke naslage i gleđ ispod i oko njih postaje kredaste boje zbog dekalcifikacije. Ovaj karijes se širi kružno zahvatajući celim obimom krunicu zuba zbog čega je i dobio naziv cirkularni karijes. Širi se veoma brzo zahvatajući sve strukture sto može dovesti do frakture krunice zuba.

Pojava cirkularnog karijesa dovodi se u vezu sa upotrebom velikih količina šećera, naročito saharoze, čestim dnevnim i noćnim obrocima,kao i navikom da se dete uspavljuje sa zaslađenim čajevima,mlekom ili cuclom umočenom u med.

Lečenje cirkularnog karijesa je težak i složen posao, jer ovaj karijes brzo zahvata dublje strukture zuba i zahvata sve zube. Najčešće pacijenti dolaze kasno, kada je proces odmakao i kada su nastale komplikacije.
Pored konzervativnog zbrinjavanja karijesnih lezija, veoma bitana je i primena pravilne oralne higijene i korigovanje loših navika i ishrane. Takođe, upotreba sredstava sa fluorom ublažava progresiju karijesa i smanjuje pojavu novih karijesnih lezija. Edukacija roditelja u borbi sa ovim karijesom je od presudnog značaja, kao i pravovremena sanacija kod stomatologa.