Usluge

Laser u stomatologiji

Kao jedno od najnovijih sredstava u terapiji oboljenja mekih i tvrdih tkiva laser nalazi široku primenu u stomatologiji. Predstavlja pravu revoluciju u medicini dvadesetog veka jer omogućava manje invazivni pristup, dok se u stomatologiji koristi kao dopuna standardnim procedurama

Neke od indikacija za primenu lasera jesu :

 • Obrada parodontalnog dzepa,
 • Površinska koagulacija aftoznih i herpetičnih ulceracija,
 • Frenektomija – uklanjanje resice,
 • Gingivektomija – kliničko produženje krunice zuba tj.korekcija gummy smile-a
 • Ekscizija,
 • Uklanjanje fibroma,
 • Sterilizacija kanala korena zuba u sklopu endodontskog tretmana,
 • Beljenje zuba,
 • Terapija bola u regiji viličnog zgloba,
 • Desenzibilizacija zuba

Laserski zrak može seći tkiva,smanjuje postoperativnu osetljivost,redukuje broj i virulenciju bakterija,ne ostavlja ožiljke posle intervencije,ubrzava zarastanje.

Glavna prednost primene lasera u stomatološkim intervencijama jeste bezbolnost (često nije potrebno ni davanje anestezije) i skraćenje postoperativnog toka, kao I dugoročnost rezultata. Podstiče koagulaciju i time se smanjuje krvarenje,što omogućava bolju preglednost operativnog polja.

Upotreba lasera predstavlja novi standard u stomatologiji, jer omogućava veću ugodnost pacijentima I samu terapiju čini manje stresnom.

U našoj ordinaciji koristimo diodni laser EPIC 10 američkog proizvođača Biolase, koji ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji uređaja za stomatologiju.

Problemi

Povrede zuba i njihovo lečenje

Povrede zuba nastaju veoma lako naročito u detinjstvu. Učestalost zubnih trauma znatno varira, pa se pojedine starosne grupe smatraju rizičnim za nastanak povreda i to deca od druge do cetvrte godine sa mlečnim zubima i od sedme do desete godine kada kreće smena denticija. Najčešće je povreda uzrokovana padom ili udarcem i to najčešće stradaju gornji centralni sekutići. Postoje predisponirajuci faktori koji povećavaju sklonost nastanka iste:

 • Kratka gornja usna koja nepotpuno prekriva gornje zube
 • Gornji sekutići koji su izbačeni prema napred – protruzija sekutića

Povrede zuba mogu biti izolovane kada obuhvataju samo zubna tkiva (gleđ, dentin, pulpu ili koren zuba) i mogu biti udružene sa povredama potpornog aparata zuba, gde spadaju: kontuzija (potres zuba), subluksacija (delimično rasklaćenje), luksacija (rasklaćenje zuba), ekstruzija zuba (delimicno istisnuće zuba iz alveole), intruzija (utisnuće zuba u alveolu) i avulzija (traumatska ekstrakcija zuba). U povrede samih zuba spada:

 • naprsnuće gleđi
 • prelom gleđi
 • prelom gleđi i dentina
 • prelom gleđi i dentina sa povredom pulpe
 • prelom korena

Ove povrede se zbrinjavaju konzervativno, hiruški ili kombinacijom obe metode što zavisi od stepena oštećenja zuba i okolnih tkiva. Oralna tkiva su dobro vaskularizovana i prilikom povrede obilno krvare,te je čitava situacija prilično traumatična i za roditelje i za dete. Bitno je najpre smiriti dete prilikom nastanka traume, zatim objasniti uplašenim roditeljima dalji tok i plan terapije,kao i ishod i prognozu za povređeni zub.

Kontuzija zuba i subluksacija su najblaže vrste povrede gde nema promene položaja zuba, ali je povećana njegova osetljivost. Zub se u tom slučaju dezartikuliše (uklanja se njegov kontakt sa zubima iz suprotne vilice) i pacijentima sa ovakvom vrstom povrede savetujemo meku i kašastu ishranu određeni period kako se zub ne bi izlagao dodatnom opterećenju.

Intruzija zuba tj. njegovo utiskivanje u alveolu- sam zub je postavljen nize od ostalih i terapiju sprovodimo pomoću posebnih ortodontskih aparata koji polako vraćaju zub na svoje mesto.
Rasklaćenje (luksacija) zuba -zub ili zubi se imobilisu pomoću splintova koji stoje 2-3 nedelje zavisno od stepena težine povrede.

Avulzija (izbijanje) zuba- najčešće se izbijaju gornji centralni sekutici i ako dođe do ove povrede dete bi trebalo što pre da odvedete stomatologu, jer je vreme u ovom slučaju jedan od najbitnijih faktora za uspešnost terapije. Izbijen zub bi trebalo da stavite u čistu čašu i prelijete ga vodom ili mlekom. Terapija se sastoji u replantaciji – vraćanju zuba na njegovo mesto i fiksacija splintom za susedne zube. Takođe su neophodna antibiotska i antitetanusna zaštita. Ovo se radi samo u slučaju da je izbijen stalni zub,kod mlečnih je kontraindikovano.

Sprečavanje povreda usta i zuba

Povrede zuba najčešće nastaju u tzv. kontaktnim sportovima – hokej, boks, rukomet, američki fudbal ili prilikom igre i sportova gde često dolazi do padova (bicikl, rolšue). Dobri rezultati za zaštitu zuba postižu se upotrebom specijalnih štitnika za usta i zube. Štitnici su čvrste naprave, od materijala sličnog gumi koji apsorbuje silu i ne dozvoljava direktan kontakt sa zubima.

Pored fabričkih gotovih i polugotovih štitnika, postoje i individualno izrađeni koji mogu biti različitih boja, čak i sa natpisima po Vašoj želji. Individualni štitnik koji je izrađen po Vašim merama je svakako najbolje rešenje.

Uloga štitnika je da spreči povrede usana koje mogu nastati udarcem o zube,zatim da onemogući direktan udarac o zube čime se sprečavaju i ublažavaju traume krunica i korenova zuba.

Problemi

Cirkularni karijes

Mlečni zubi imaju važnu ulogu za normalan govor, dobru mastikatornu funkciju, pravilan razvoj, nicanje i postavljanje stalnih zuba. Mlečni zubi niču između šestog meseca i treće godine života, a njihova smena stalnim zubima počinje u šestoj godini. Zubni kvar na mlečnim zubima se javlja veoma rano, nekada i neposredno nakon njihovog nicanja. Cirkularni karijes je poseban oblik zubnog kvara koji daje veoma karakterističnu kliničku sliku samim tim što se pojavljuje na mestima koja su otporna na pojavu karijesa i to najčešće u delu zuba uz gingivu.

Na vratnom delu krunice se stvaraju zelenkasto mrke naslage i gleđ ispod i oko njih postaje kredaste boje zbog dekalcifikacije. Ovaj karijes se širi kružno zahvatajući celim obimom krunicu zuba zbog čega je i dobio naziv cirkularni karijes. Širi se veoma brzo zahvatajući sve strukture sto može dovesti do frakture krunice zuba.

Pojava cirkularnog karijesa dovodi se u vezu sa upotrebom velikih količina šećera, naročito saharoze, čestim dnevnim i noćnim obrocima,kao i navikom da se dete uspavljuje sa zaslađenim čajevima,mlekom ili cuclom umočenom u med.

Lečenje cirkularnog karijesa je težak i složen posao, jer ovaj karijes brzo zahvata dublje strukture zuba i zahvata sve zube. Najčešće pacijenti dolaze kasno, kada je proces odmakao i kada su nastale komplikacije.
Pored konzervativnog zbrinjavanja karijesnih lezija, veoma bitana je i primena pravilne oralne higijene i korigovanje loših navika i ishrane. Takođe, upotreba sredstava sa fluorom ublažava progresiju karijesa i smanjuje pojavu novih karijesnih lezija. Edukacija roditelja u borbi sa ovim karijesom je od presudnog značaja, kao i pravovremena sanacija kod stomatologa.

Usluge

PRF tehnologija

PRF tehnologija predstavlja inovaciju savremene medicine koja nam omogućava korišćenje resursa iz sopstvene krvi za brže zarastanje rana, ubrzavanje procesa vaskularizacije i reparacije, poboljšavanje koštane regeneracije i obezbedjivanje bolje osteointegracije implantata. Naime, uzimanjem krvi iz vene pacijenta i njenim centrifugiranjem dobija se PRF membrana (Platelet Rich Fibrin) bez dodatka bilo kakvih drugih hemijskih supstanci. Ova membrana je bogata faktorima rasta koji  su neophodni za procese regeneracije.

PRF se koristi zbog bržeg zarastanja kod velikih koštanih defekta nakon vadjenja zuba, enukleacija cisti, zatim kod ugradnje implantata, podizanja poda sinusa (tj.sinus lifta). Naročito se preporučuje kod pacijenata koji imaju problema sa zarastanjem rana, boluju od dijabetesa, kod pušača.

Ova procedura je potpuno bezbedna i bezbolna za pacijenta. Budući da se radi o vlastitoj krvi pacijenta koja se uzima i koristi na licu mesta tako da ne postoji nikakva mogućnost kontaminacije ili alergijskie reakcije. PRF tehnologija je našla veliku primenu u oralnoj i parodontalnoj hirurgiji, implantologiji, estetskoj medicini i mnogim drugim poljima.

Usluge

Oralna hirurgija

Kada se iscrpe mogućnost konzervativnog lečenja i/ili u sklopu sveobuhvatne protetske ili ortodontske terapije, u prijatnoj atmosferi i potpuno bezbolno, uz konsultaciju eminentnih stručnjaka Stomatološkog fakulteta u Beogradu, obavljamo sve vrste oralno-hiruških intervencija:

 • vađenje zuba
 • vađenje impaktiranih zuba i zaostalih korenova
 • implantologija
 • operacije infektivnih procesa na korenovima zuba i u kosti (resekcija)
 • korekcija anatomskih anomalija mekih tkiva (resekcija frenuluma, gingivektomija)
 • predprotetska hirurgija
 • augmentacija grebena
 • sinus lift – podizanje poda maksilarnog sinusa
 • PRF (tretman sopstvenom plazmom i fibrinom)
 • dijagnostika i lečenje poremećaja temporomandibularnog zgloba

Oralna hirurgija spada u najinvazivniju stomatološku granu i stoga joj je posvećena posebna pažnja na našoj klinici. Primenom savremenih anestetika, analgetika i antiinflamatorika, tegobe u postoperativnom periodu se svode na minimum i u visokom procentu se sprečava pojava komplikacija. Trudimo se da svakom pacijentu detaljno objasnimo princip i način intervencije, kao i prednosti i mane različitih pristupa. Razvoj tehnologije nam je omogućio efikasno rešenje za svakog, bez obzira na složenost i težinu intervencije.

Usluge

Endodoncija

Endodoncija je oblast u stomatologiji koja proučava građu tkiva koje je smešteno u unutrašnjosti zuba, u zubnoj šupljini – zubnu pulpu (koju pacijenti nazivaju zubni živac), ali istovremeno proučava i sva oboljenja pulpe i njihovu terapiju. Oboljenja pulpe i oboljenja koja zahvataju vrh korena zuba najčešće su javljaju u vidu zapaljenja ili u vidu infekcije. Mogu da se jave sa akutnim tokom napredovanja zapaljenja i infekcije kada je osnovni i glavni simptom bol, koji natera pacijente da zatraže pomoć lekara. Ta ista oboljenja mogu imati i hroničan tok razvoja, kada je bol slabo ili uopšte nije izražen, pa se otkrije prilikom pregleda zuba. Faktori koji dovode do ovih oboljenja su različiti, ali ono što je isto za sva oboljenja je da ne prolaze spontano. Neophodna je endodontska terapija, a pacijenti su prinuđeni da traže pomoć  lekara.

Tačna i blagovremena dijagnoza oboljenja direktno utiče na uspeh terapije. Kliničko iskustvo lekara, dobar stomatološki pregled, instrumenti za dijagnostiku oboljenja, rendgenski snimak zuba, odgovarajuća anestezija za bezbolan rad, primena odekvatnih medikamenata i instrumentarijum za izvođenje cele terapijske procedure, doprinose kvalitetnoj endodontskoj terapiji obolelog zuba.

Usluge

Restaurativna stomatologija

Restaurativna stomatologija je jedna od osnovnih grana u stomatologiji i bavi se nadoknadom čvrstih zubnih tkiva odgovarajućim stomatološkim materijalima. Različiti faktori mogu da dovedu do gubitka zubnog tkiva narušavajući  kako estetiku tako i funkciju prednjih i bočnih zuba.  Zbog toga je osnovni zadatak restauracije da zubu vrati anatomomorfološki oblik, a sa tim njegovu funkciju i estetiku. Savremena stomatologija teži da što više sačuva zdravo zubno tkivo, pa se u tom smeru razvijaju nove metode, savremeni materijali, instrumenti i aparati koji pomažu u izboru odgovarajuće terapije i utiču na njen kvalitet i dugotrajnost.

U svakodnevnom kliničkom radu pridaje se veliki značaj zbrinjavanju zuba sa karijesnim i nekarijesnim oštećenjima različitog stepena, zbrinjavanju frakturiranih krunica zuba, zuba sa promenjenom bojom krunica (diskoloracija zuba), zbrinjavanju zuba nakon završene terapije korena zuba i sličnim oštećenjima. Zahvaljujući kliničkom iskustvu lekara u ovoj oblasti, dobroj i blagovremenoj dijagnostici oštećenja zuba i  odgovarajućem izboru  materijala za restauraciju, dobija se dobar rezultat i zadovoljan pacijent.

Saveti

Konac za zube

Uputstvo za upotrebu konca za zube

Konac dovoljne dužine namotajte oko oba kažiprsta, a zatim ga pomoću palčeva, uvlačite izmedju zuba. Nemojte nabijajti konac izmedju zuba jako i na silu, jer ćete tako načiniti više štete nego koristi. Koristite cik-cak pokrete koji će biti umereni, lagani i kada prodjete izmedju zuba idite na gore i dole prateći oblinu zuba. Sa čistim delom konca očistite svaki zub pojedinačno. Ako primetite da vam desni krvare, da su crvene i uvećane, treba da posetite stomatologa, ali svakako ne prekidajte sa upotrebom konca jer ce on poboljšati stanje Vaših desni, ukoliko ga koristite pravilno.

Usluge

Protetika

Gubitak manjeg ili većeg broja zuba veliki je funkcionalni i estetski problem, koji u mnogome doprinosi slabljenju kvaliteta života. Uz sva nastojanja savremene stomatologije da se sačuva što veći broj zdravih zuba ovaj problem je, nažalost, jako zastupljen.

Gubitak zuba dovodi do promena u medjuviličnim odnosima, gubi se visina lica,a posledično mogu nastati i problemi sa zglobom. Preostali zubi imaju tendenciju da se nagnu u prazan prostor, smanjuje se sposobnost žvakanja,a zubi iz suprotne vilice “izrastaju” ka praznom prostoru jer nemaju antagonistu(svog para) prilikom žvakanja.

U protetskoj rehabilitaciji narušenog zubnog niza pružamo veliki dijapazon usluga,zavisno od indikacije i želje pacijenta.

 • bezmetalne krunice
 • metalokeramičke krunice i mostovi
 • CAD CAM krunice
 • protetika na implantima
 • izrada visoko kvalitetnih totalnih proteza kod gubitka svih zuba
 • totalne proteze na mini implatima
 • rehabilitacija zubika različitim tipovima parcijalnih proteza kod delimične krezubosti:
  • vizil proteze sa ugradnjom atečmena
  • vizil proteze sa teleskop krunama
 • porcelanski viniri (fasete)

Svi protetski radovi realiziju se u saradnji sa visokostručnom zubnom tehnikom i laboratorijama uz korišćenje savremenih biokompatibilnih materijala. Uz dogovor sa pacijentima dolazimo do zajedničkog rešenja za svaki problem.

Problemi

Parodontopatija

Parodontopatija, u narodu poznatija kao parodontoza, jeste bolest potpornog aparata zuba koja vremenom dovodi do klaćenja zuba i posledično njihovog gubitka. Danas je, pored karijesa, ona najzastupljenija stomatološka bolest u populaciji i velika pažnja se ulaže da se njen nastanak spreči, kao i da se zaustavi tok bolesti ako je već otpočeo. Ovo degenerativno oboljenje dovodi i do velikog gubitka kosti, te je kasnija protetska rehabilitacija znatno otežana.

Uzrok koji dovodi do paradotnopatije je dentalni plak, u kome se nalazi mnoštvo bakterija, čiji toksini izazivaju razgradnju kosti. Pocinje kao upala desni – gingivitis, koje su crvene, uvećane i krvare (razlog zbog kog se pacijenti obično i jave stomatologu) i ako se ovo stanje ne sanira, bolest podmuklo i progresivno napreduje uništavajući okolna potporna tkiva. Blaga upala desni se uspesno rešava ordinacijskim uklanjanjem naslaga, kamenca i poliranjem zuba uz kasniju dobru higijenu. Ona je reverzibilno stanje koje ako se zapusti dovodi do širenja infekcije na okolna zubna tkiva i kost i tada nastaju dzepovi puni bakterija i ostataka hrane.

Sam organizam takodje reaguje na ovo oboljenje, ali na žalost neke od supstanca koje se proizvode za odbranu koliko nam pomažu,toliko i štete jer zajedno sa bakterijskim toksinima napadaju periodontalni ligament,koji drži pričvršćen zub u alveoli(zubnoj čašici). Parodontalni dzep se produbljuje, zub gubi stabilnost i vremenom počinje da se klati.

Sam tok bolesti može biti akutan i hroničan. Akutna forma je ređa i obično se javlja u sklopu nekih sistemskih oboljenja.

Hronočna parodontopatija je ona sa kojom se susrećemo skoro svakodnevno i koja se podmuklo,nekada i bez bola, širi dovodeći do defekta i gubitka jednog ili više zuba. Simptomi koji su signal za posetu stomatologu :

 • crvene i otečene desni (normalno je da desni budu rozikaste)
 • desni koje krvare,bilo na blag dodir,pranje zuba ili same od sebe
 • uporan neprijatan zadah
 • oseljivost zuba
 • razmak izmedju zuba kog ranije nije bilo
 • osetljovost zuba na mehaničke i termičke nadražaje u kasnijim fazama
 • klaćenje zuba

Parodontopatija moze da se javi u svim životnim dobima,uključujući i detinjstvo kada se javlja kao (mladalačka) agresivna parodontopatija koja može biti lokalizovana ili generalizovana. Na sreću ona se retko sreće. U velikom riziku za oboljevanje su prvenstveno ljudi koji nemaju dobru oralnu higijenu. Moze se javiti usled nepravilne ishrane koja dovodi do nedostatka vitamina i minerala,tokom stresa,hormonskog disbalansa,tokom korišćenja odredjenih lekova,nepravilnog položaja zuba ili neadekvatnih kozvervativnih i protetskih nadoknada. U posebnu grupu rizika spadaju dugogodišnji pušači.

Lečenje

U zavisnosti od stepena oštećenja lečenje je konzervativno ili hiruško. U početnim fazama je dovoljno motivisati pacijenta da poboljša oralnu higijenu, zatim ukloniti meke naslage, kamenac i konkremente. U poodmaklim fazama se radi obrada i čišćenje parodontalnih džepova uz eventualnu medikamentoznu terapiju.

Kod uznapredovalih slučaja radi se laserska terapjia obrade džepova ili hiruruški tretman tzv.režanj operacija.

Prognoza umnogome zavisi od samog pacijenta da li se pridržava saveta i dolazi na redovno kontrole.

Ova bolest se ne može izlečiti, jer kost nikada neće biti na istom nivou kao pre početka bolesti, ali se može zaustaviti i posledice se mogu sanirati, a defekti nadoknaditi.

Blagovremena dijagnoza i prevencija su najbolji lek za parodontopatiju.